UPPSUTTEN RÖRELSEANALYS


Min målsättning är att vara en terapeut som kan hjälpa ekipagen med mer än bara en muskulär behandling på stallgången. Med 10 års bakgrund som instruktör vill jag kunna erbjuda ryttarna ett sätt att knyta ihop säcken lite mer genom att göra både bettutprovningar uppsuttna rörelseanalyser som komplement till mina behandlingar. 

Jag får givetvis en uppfattning om hur hästen använder sin kropp i arbete när jag går igenom och arbetar med muskulaturen. Men jag tror att man kan åstakomma ännu bättre resultat i både behandling och ridning om man med jämna mellanrum även ser hästen under sin ordinarie ryttare.

Vid uppsutten rörelseanalys

  • Får jag en ännu bättre uppfattning om hur hästen brukar sin kropp och vad jag behöver arbeta med i mina behandlingar

  • Blir det en naturlig avstämning av hela hästens utrustning vilken har en stor påverkan på muskulatur och fascia

  • Får ryttaren övningar att arbeta med som jag baserar på både det jag ser vid ridning uppsuttet och det jag noterar i min behandling. Ryttaren kan bolla sedan detta med sin ordinarie tränare

  • Får ryttaren ytterligare en person i sitt team med goda anatomiska kunskaper som har en uppfattning om hästens rörelsemönster och fysiska status att vända sig till om något avviker från det normala