Målsättningen med behandlingen är bl.a:

  • Återställa eller underhålla rörelseomfånget i hästens leder
  • Korrigera eventuella asymmetrier
  • Påminna nervsystemet om hur kroppen bör användas för att vara hållbar
  • Främja hästens liksidighet för att få en så jämn belastning som möjligt
  • Hitta en korrekt kroppshållning för att ge möjlighet till en sund muskelutveckling