NÄR OCH HUR OFTA?


Att erbjuda sin häst behandling är positivt både i prehab- och rehabsyfte. Olika hästar kan behöva behandling olika ofta beroende på vilken typ av spänningar och rörelseinskränkningar de har i sin kropp samt hur den påverkas av dessa. Även ryttarens ambitionsnivå för hästen bör vägas in i planeringen. Ju mer vi vill prestera med våra hästar desto mer behöver vi hjälpa dem med att underhålla sin fysik.

Indikationer att hästen är besvärad av spänning i sin kropp kan t.ex vara:
 • Påtaglig oliksidighet i ridningen med en bog som vinglar eller ett bakben som går vid sidan av spåret
 • Svårigheter att fatta rätt galopp och problem med korsgalopp
 • Problem i kontakten med munnen, t.ex att den är ojämn höger/vänster, att öronen är på olika höjd, att hästen slänger med huvudet
 • Hästen går emot skänkeln, slår mot skänkeln eller är ovillig på annat sätt
 • Irritation eller spänning vid bostning, sadling eller uppsittning, s.k "panniculusreflex"
 • Hästen kniper med svansen och/eller håller svansen åt ena sidan
Även den häst som upplevs problemfri i ridning och hantering mår bra av behandling för att bibehålla en god hållbarhet. Jag träffar gärna dig och din häst för en första genomgång och så kan vi gemensamt göra en plan framåt utifrån just era förutsättningar och ambitioner.

Hästen ska ej behandlas vid

 • Hälta eller andra tillstånd som är av veterinär karaktär
 • Akuta inflammationer eller skador
 • Feber/Infektion
 • Onormal svullnad eller värme (om den inte är lokal)
 • Smittsamma hudsjukdomar
 • Dräktighet
 • Avvakta med behandling efter

 • Hästinfluensavaccin (3 veckor)
 • Andra vaccinationer som stelkramps- & botulismvaccin (2 veckor)
 • Kortisoninjektion (2 veckor)
 • Avmaskningspreparat (3-5 dagar)
 • Medicinkur (3-5 dagar)