NÄR OCH HUR OFTA?


Att erbjuda sin häst behandling är positivt både i prehab- och rehabsyfte. Olika hästar kan behöva behandling olika ofta beroende på vilken typ av spänningar de har i sin kropp samt hur den påverkas av dessa. Även ryttarens ambitionsnivå för hästen bör vägas in i planeringen. Ju mer vi vill prestera med våra hästar desto mer behöver vi hjälpa dem med att underhålla sin fysik.

Indikationer att hästen är besvärad av spänning i sin kropp kan vara:
 • Påtaglig oliksidighet i ridningen med en bog som vinglar eller ett bakben som gärna går lite vid sidan av spåret
 • Svårigheter att fatta rätt galopp och problem med korsgalopp
 • Känslan av att hästen är "tom" i ena tygeln och stark i den andra eller visar annat missnöje i kontakten, t.ex slänger med huvudet
 • Hästen går emot skänkeln, slår mot skänkeln eller är ovillig på annat sätt
 • Irritation eller spänning vid bostning, sadling eller uppsittning
 • Hästen kniper med svansen och/eller håller svansen åt ena sidan
 • Avlastningsmönster pga tidigare skada
Även den häst som upplevs problemfri i ridning och hantering mår bra av  behandling. Muskler och senor blir mer elastiska, blodcirkulationen ökar och slaggprodukter transporteras bort snabbare. Jag träffar gärna dig och din häst för en första genomgång och så kan vi gemensamt göra en plan framåt utifrån just era förutsättningar och ambitioner.

Hästen ska ej behandlas vid

 • Hälta eller andra tillstånd som är av veterinär karaktär
 • Akuta inflammationer eller skador
 • Feber/Infektion
 • Onormal svullnad eller värme (om den inte är lokal)
 • Smittsamma hudsjukdomar
 • Dräktighet
 • Avvakta med behandling efter

 • Hästinfluensavaccin (3 veckor)
 • Andra vaccinationer som stelkramps- & botulismvaccin (2 veckor)
 • Kortisoninjektion (2 veckor)
 • Avmaskningspreparat (3-5 dagar)
 • Medicinkur (3-5 dagar)