FODERSTATSBERÄKNING


Foder har varit ett av mina största intressen ända sedan hippologutbildningen eftersom det har så stor betydelse för hästens psykiska och fysiska hälsa. Då hästen är programerad att ägna sig åt födosök 14-18 timmar per dygn och har en komplicerad digestionskanal ställer det höga krav på kunskaper och logistik hos oss som djurägare.

Hästen behöver få både sitt näringsbehov och sitt tuggbehov tillgodosett. Det allra viktigaste är att hitta en balans mellan energi/protein och kalcium/fosfor samt se till att mängden magnesium och selen är tillräcklig. Fri tillgång på salt och vatten är alltid att rekommendera.

Jag behöver tillgång till din grovfoderanalys samt hästens vikt, ålder, ras och ungefärlig arbetsintensitet om hästen rids för att kunna beräkna dess foderstat.