CORETRÄNING FRÅN MARKEN (FÖR HÄST)


Att arbeta med att stärka och skapa rörlighet i hästens kropp från marken är ett utmärkt komplement till ridningen. Allt arbete där vi kan skapa en muskelaktivering och en rörlighetsträning för hästen utan att samtidigt belasta dess strukturer (t.ex genom att bära vikten av en ryttare) är väldigt positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag har satt ihop ett program av uppbyggande övningar som syftar till att:
  1. Aktivera hästens coremuskulatur & posturalmuskulatur för att förbättra kroppshållningen och möjligheten att bära sin ryttare på ett bra sätt
  2. Åstadkomma en ökad mobilitet och rörlighet i kroppens strukturer samt stärka både vertikal & horisontell balans
  3. Förbättra förmågan till sidoböjning och liksidighet samt träna både rörlighet & smidighet
Passet blir som en sorts aktiv fysioterapi där hästen själv är mycket delaktig i processen. Utöver det viktigaste redskapet, nämligen hästens egen kropp arbetar jag bland annat med equi-band eller kinesiotejp, upphöjda bommar och ev balanspaddar. Denna sorts träning är optimal för en häst som behöver stärka sin kropp i en uppbyggnadsfas men passar också bra för den vältränade tävlingshästen som komplement till den vanliga träningen. Tidsåtgången är ca 45  min.